payoff

Dare to Lead™

blog-picture

Dare to Lead™ utvecklar modiga ledare, team och organisationer som skapar fantastiska resultat

Föra att skapa modigare team och organisationer behöver vi utveckla ett ledarskap och en kultur där modiga, ärliga konversationer och öppenhjärtighet belönas snarare än politiskt spel och försvarsbeteenden. Det handlar om att skapa en kultur där människor känner sig trygga genom att vara sedda, hörda och respekterade. Bara då kan fantastiska resultat åstadkommas.

Som en del i vårt uppdrag att skapa fantastiska arbetsplatser erbjuder vi nu detta program baserat på Dr. Brené Browns forskning. Dare to Lead™ är ett empiriskt understött program och vi är de enda certifierade handledarna i Sverige.

Brené Brown är doktor i sociologi och professor vid universitetet i Houston. Hon har tillbringat de senaste tjugo åren med att studera mod, sårbarhet, skam och empati. De senaste sju åren har hennes forskning fokuserat på vad som utgör ett modigt ledarskap.

Det mest framträdande i den forskningen är att mod är en sammansättning av fyra kompetenser som går att lära sig, synliggöra och mäta.

I Dare to Lead™ lär vi ut dessa kompetenser och ger en verktygslåda för att hjälpa individer, team och organisationer att förflytta sig från ett ledarskap där omedvetna skyddsmekanismer hindrar utvecklingen till ett modigt ledarskap.

Programmet ger också deltagarna möjlighet att certifiera sig som Dare to Lead-ledare.