payoff

Daring Way™ för ledare och lednings-grupper

blog-picture

Att leda med kreativitet och mod i ständig förändring och utveckling

Workshopen behandlar kärnfrågor för utveckling såsom kreativitet, mod, sårbarhet, empati och självkänsla och baserar sig på Dr. Brené Browns forskning. Brené Brown är doktor i sociologi och research professor vid University of Houston Graduate College of Social Work.

En central del av processen utforskar hur vi som ledare kan utveckla motståndskraft mot rädslor, destruktivitet och skamkänslor i verksamheten samt hur vi kan skapa nya vanor för kreativitet och utveckling.

Vi identifierar de tankar, känslor och beteenden som håller oss tillbaka och hittar nya kraftfulla sätt att leda med förtroende, helhjärtat och autentiskt.

Några frågeställningar och områden som vi arbetar med:

  • Hur kan såväl personliga som verksamhetens värderingar guida i olika situationer?
  • På vilket sätt hindrar inre kritiska röster verksamhetens utveckling?
  • Vilket mod behöver ni som ledare och ledningsgrupp?
  • Hur utveckla egen och andras kreativitet?
  • På vilket sätt hindrar perfektion och kontrollbehov medarbetarnas och verksamhetens utveckling?

Workshopen är en interaktiv blandning av gruppdialoger, samtal, kreativa övningar, coachning och självreflektion. En del av underlaget till detta är, förutom föreläsningar och dokumentation, videos med Brené Brown, framtagna speciellt för Daring Way™.