payoff

Medvetet ledarskap®

blog-picture

Efter ett framgångsrikt program under hösten och vintern i ett svenskt förpackningsföretag, kommer vi att fortsätta utveckla deras internationella chefer i höst.

Programmet handlar om att hitta verktyg för deltagarna för att skapa ett medvetet ledarskap, med fördjupat fokus kring att leva och leda med värderingar, som ger de bästa förutsättningarna för utvecklingen av dem själva, teamet de leder och verksamheten.