payoff

Mod att leda för ledningsgrupper och organisationer

Mod att leda utvecklar modiga ledare, team och organisationer som skapar fantastiska resultat

Som en del i vårt uppdrag att skapa fantastiska arbetsplatser erbjuder vi nu detta program baserat på Dr. Brené Browns forskning. Brené Brown är doktor i sociologi och professor vid universitetet i Houston. Hon har tillbringat tjugo åren med att studera mod, sårbarhet, skam och empati. De senaste sju åren har hennes forskning fokuserat på vad som utgör ett modigt ledarskap.

Det mest framträdande i den forskningen är att mod är en sammansättning av fyra kompetenser som går att lära sig, synliggöra och mäta.

I Mod att leda lär vi ut dessa kompetenser och ger en verktygslåda för att hjälpa individer, team och organisationer att förflytta sig från ett ledarskap där omedvetna skyddsmekanismer hindrar utvecklingen till ett modigt ledarskap. Samtidigt som ledarskapet på individnivå utvecklas, utvecklas och byggs förtroendet i gruppen.

Workshopen är en interaktiv blandning av gruppdialoger, samtal, coachning och självreflektion. En del av underlaget till detta är, förutom föreläsningar och dokumentation, videos med Brené Brown, framtagna speciellt för Mod att leda.