payoff

Mod att leda- online

blog-picture

Mod går att lära sig

Vad gör oss till modiga ledare och människor? Mod* är något som faktiskt går att lära sig, synliggöra och mäta. Det visar Brené Browns forskning.

Mod att leda är ett utvecklingsprogram för ledare. Alla på en arbetsplats är i någon mån ledare – någon som tar ansvar att utveckla verksamheten, processer och människor. Programmet bygger på Brené Browns senaste forskning om att det krävs genuint modiga människor och organisationer för att utveckla ett arbetsklimat som skapar utveckling, kreativitet och effektivitet. 

För att skapa modiga team och organisationer behövs ett ledarskap och en kultur där modiga, ärliga konversationer och öppenhjärtighet belönas, snarare än politiskt spel och försvarsbeteenden. 

Verksamheter är duktiga på att mäta, följa upp och utvärdera bortfall i sin produktion. Däremot mäter man sällan det bortfall som felrädsla, maktkamper, revirtänk, skvaller och skitsnack leder till. Något som får stora konsekvenser för verksamheten i form av minskad kreativitet, motivation och effektivitet.

* Brené Browns defintion av mod: osäkerhet om utfall , risktagande och känslomässig utsatthet

Mod att leda- ett utvecklingsprogram

Brené Brown är doktor i sociologi och professor vid universitetet i Houston och har tillbringat mer än tjugo år med att studera mod, sårbarhet, skam och empati. De senaste sju åren har hennes forskning fokuserat på vad som utgör ett modigt ledarskap.

Resultaten av hennes forskning visar att mod är en sammansättning av fyra färdigheter som uppmuntrande nog går att lära sig, observera och mäta.

 • Förmågan att hantera osäkerhet och förstå värdet av sårbarhet
 • Översätta personliga och organisatoriska värderingar till handlingar och beteenden
 • Förståelse för hur förtroende byggs och hur det omsätts i konkreta handlingar
 • Lära dig hantera dina motgångar som ett lärande 

I Mod att leda lär vi ut dessa och ger en konkret verktygslåda som du kan omsätta direkt i praktiken. Självkännedom, känslomässig kompetens och förmåga att hantera svåra samtal och situationer är delar av verktygslådan. Som ledare kommer du att förutsättningar att bygga förtroende och skapa en genuint modig organisation i förändring.

 • Anmäl dig till någons av våra informationsträffar på Zoom den 15 mars kl 16.00-16.45 eller den 18 mars kl 08.00-08.45 så berättar vi mer. Anmäl dig till informationsträff här

Programupplägg

 • 4-dagars online workshop
 • 13 april, 20 april, 27 april och 4 maj 2021 

Programmet leds av Dare to Lead-certifierade Johan Bauer-Björklund‎,  Malin Rogström och Marie-Luise Ribbnäs

Varje dag är uppdelad i två pass, 9:00-12:00, 13:30-17:00. Mellan passen läggs egen reflektion och eget arbete.  Inför kursstart och mellan kurstillfällena kommer det att krävas förberedelsearbete och tid avsatt för reflektion.

Upplägget är en  interaktiv blandning av gruppdialoger, samtal, coachning och självreflektion. Förutom föreläsningar och dokumentation ingår videos med Brené Brown (textade på engelska), framtagna exklusivt för Mod att leda. 

Avgift

15.000 SEK + moms 

Huvudbok och arbetsmaterial på svenska ingår i kursavgiften och kommer att skickas ut till varje deltagare i god tid innan kursstart. Vid fullgjord kurs erhålls diplom och Dare to Lead-emblem att ladda ner till Linkedin-profil.

 Dag 1: 13 april

 • Introduktion
 • Skyddat ledarskap kontra Modigt ledarskap: vi utforskar de 11 faktorer som definierar modigt ledarskap
 • Brottas med sårbarhet: vi slår hål på de 6 myterna om sårbarhet

Dag 2: 20 april

 • Skam och ledarskap: så visar sig skam på jobbet
 • Empati: vad är empati och vilka är de vanligaste empatimissarna
 • Värderingar: att ta sina och sin verksamhets värderingar från vackra ord till konkret beteende

Dag 3: 27 april

 • Grundad tillit: 5 K:n för strategiskt tänkande, beslutsfattande och delegering
 • Helhjärtad feedback: tydlighet är snällt, otydlighet är inte snällt
 • Våga tillit och förtroende: hur du bygger förtroende med dig själv och andra

Dag 4: 4 maj

 • Resa sig stark: hur du kan resa dig efter ett misslyckande, komma över misstagen och lära dig att gå vidare
 • Mod att leda-integrationsplan: din plan för att omsätta modigt ledarskap där du verkar

 

Anmälan och frågor till: info@entira.se