payoff

Coachande ledarskap

blog-picture

Vill du som chef få mer tid att ägna åt viktiga beslut istället för att detaljstyra dina medarbetare?

Coachande ledarskap handlar om att våga delegera och släppa taget om hur saker skall göras och ägna tid och kraft åt vad som skall göras.

Dina medarbetare utvecklas, kommer att växa och kan ta mer egna initiativ. En positiv bieffekt av coachande ledarskap är att förtroendet i gruppen och organisationen ökar. Ökat förtroende mellan kollegor leder till en bättre effektivitet.