payoff
  • Visa alla
  • Nyheter
  • Utvecklingsprogram
  • Workshops

Daring Way™- att leva modigt

Nyheter, Workshops

Daring Way™ workshop på svenska! Workshopen vänder sig till dig som vill utvecklas, såväl som ledare som person. Daring Way™ baserar sig på Dr. Brené Browns* forskning. Workshopen behandlar kärnfrågor för utveckling såsom kreativitet, mod, sårbarhet, empati och självkänsla.

Läs mer

Medvetet Ledarskap® 

Utvecklingsprogram

Att ha ett medvetet ledarskap handlar om att skapa självkännedom och lära känna dig själv så att du vet på vilka grunder du fattar dina beslut som ledare.

Läs mer

Mod att leda

Nyheter, Utvecklingsprogram, Workshops

För att skapa modigare team och organisationer behöver vi utveckla ett ledarskap och en kultur där modiga, ärliga konversationer och öppenhjärtighet belönas snarare än politiskt spel och försvarsbeteenden. Det handlar om att skapa en kultur där människor känner sig trygga genom att vara sedda, hörda och respekterade.

Läs mer

Coachande ledarskap

Workshops

Coachande ledarskap handlar om att våga delegera och släppa taget om hur saker skall göras och ägna tid och kraft åt vad som skall göras.

Läs mer

Facilitator-träning

Workshops

Facilitering handlar om att underlätta, förenkla och effektivisera möten. Att frigöra energi och öka kreativiteten. Det kräver samspel kommunikation och förtroende.

Läs mer

Ge dig utrymme att tänka klart

Workshops

En workshop som ger dig utrymme för eftertanke, reflektion och återhämtning i ditt liv och i ditt ledarskap. När du har landat i dig själv och är okej med den du är. När du gör saker på ett enklare sätt. Då börjar du göra rätt saker istället för saker rätt. Detta är en grundläggande byggsten för organisationer, ledare och medarbetare för att alla ska kunna ha möjlighet att nå sin fulla potential. 

Läs mer