payoff

Mod att leda

blog-picture

Mod att leda, ett program baserat på Brené Browns forskning, hjälper ledarskap och hela organisationer att bli medvetna om och utveckla ett arbetsklimat som skapar utveckling, kreativitet och effektivitet

Organisationer är ofta duktiga på att mäta, följa upp och utvärdera eventuella bortfall i sin produktion. Däremot mäter man sällan dåliga relationer och dåligt klimat som bortfall. Det är svårare att mäta men får stora konsekvenser för verksamheten.

Det kan vara (omedvetna) skyddsmekanismer såsom maktkamper, revirtänk, skuldbeläggande av omständigheterna och att man pratar OM varandra istället för MED varandra.

Programmet är baserat på Dr. Brené Browns forskning. Hon är doktor i sociologi och professor vid universitetet i Houston och har tillbringat mer än tjugo år med att studera mod, sårbarhet, skam och empati. De senaste sju åren har hennes forskning fokuserat på vad som utgör ett modigt ledarskap som i sin tur skapar effektiva och kreativa arbetsplatser.

Det mest framträdande i den forskningen är att mod är en sammansättning av fyra kompetenser som går att lära sig, synliggöra och mäta. I Mod att leda lär vi ut dessa kompetenser och skapar en konkret verktygslåda. Samtidigt som individen och ledarskapet utvecklas möjliggör workshopen att förtroendet i gruppen och organisationen stärks.

Programmet är en 3-dagars workshop med en interaktiv blandning av gruppdialoger, samtal, coachning och självreflektion. En del av underlaget till detta är, förutom föreläsningar och dokumentation, videos med Brené Brown, framtagna speciellt för Mod att leda.

Intresseanmälan: info@entira.se