payoff

Mod att leda workshop

blog-picture

Workshopen Mod att leda utvecklar modiga ledare, team och organisationer som skapar fantastiska resultat

Som en del i vårt uppdrag att skapa fantastiska arbetsplatser erbjuder vi nu detta program baserat på Dr. Brené Browns forskning. Brené Brown är doktor i sociologi och professor vid universitetet i Houston. Hon har tillbringat mer än tjugo år med att studera mod, sårbarhet, skam och empati. De senaste sju åren har hennes forskning fokuserat på vad som utgör ett modigt ledarskap.

Det mest framträdande i den forskningen är att mod är en sammansättning av fyra kompetenser som går att lära sig, synliggöra och mäta.

I Mod att leda lär vi ut dessa kompetenser och ger en verktygslåda för att hjälpa individer, team och organisationer att förflytta sig från ett ledarskap där omedvetna skyddsmekanismer hindrar utvecklingen till ett modigt ledarskap.

Workshopen är en interaktiv blandning av gruppdialoger, samtal, coachning och självreflektion. En del av underlaget till detta är, förutom föreläsningar och dokumentation, videos med Brené Brown, framtagna speciellt för Mod att leda.

När: Datum för hösten 2020 kommer, anmäl ditt intresse!

Var: Minc, centralt i Malmö (10 minuters promenad från Malmö central)

Pris: 15.000 kr exkl moms. Anmälningsavgift 3.000 exkl moms faktureras vid anmälan. Resterande faktureras för betalning innan kursstart. Priset inkluderar boken Mod att leda, arbetsbok och kursmaterial. Luncher och kaffe ingår också.

Anmälan till: info@entira.se Begränsat antal platser.