payoff

Daring Way™- att leva modigt

blog-picture

 Daring Way™ workshop på svenska! 

"...en av de bästa upplevelsekurserna i mitt liv..."

"En fantastisk kurs/workshop som passar dig som tar dina relationer på allvar och som vill utvecklas i att vara mer äkta i möte och i livet helt enkelt."

"Rekommenderas! Marie-Luise Ribbnäs och Johan Bauer-Björklund faciliterar på ett fantastiskt sätt."

Workshopen vänder sig till dig som vill utvecklas, såväl som ledare som person. Daring Way™ baserar sig på Dr. Brené Browns* forskning. Workshopen behandlar kärnfrågor för utveckling såsom kreativitet, mod, sårbarhet, empati och självkänsla. En central del av processen utforskar hur du utvecklar motståndskraft mot rädslor och skamkänslor samt hur du skapar nya vanor i vardagen.

Du väljer ett område i ditt liv, arbetsrelaterat eller privat, där du vill utvecklas. Tillsammans med andra identifierar du de tankar, känslor och beteenden som håller dig tillbaka och hittar nya kraftfulla sätt att leva mer helhjärtat och autentiskt.

Några frågeställningar och områden som du får arbeta med:

  • Hur kan dina personliga värderingar guida dig i dina val?
  • På vilket sätt hindrar dina egna kritiska röster dig?
  • Vilket mod behöver du för att ta plats?
  • Hur kan du utveckla din kreativitet?
  • Hur viktiga är andras behov jämfört med dina egna?
  • På vilket sätt hindrar perfektion och kontrollbehov din och andras utveckling?

Workshopen är en interaktiv blandning av gruppdialoger, samtal, kreativa övningar, coachning och självreflektion. En del av underlaget till detta är, förutom föreläsningar och dokumentation, videos med Brené Brown, framtagna speciellt för Daring Way™.

När: 27-29 november 2024

Var: Malmö

Intresseanmälan till: info@entira.se Begränsat antal platser.

Pris: 9.500 kr exkl moms. Anmälningsavgift 1.500 exkl moms faktureras vid anmälan. Resterande faktureras för betalning innan kursstart. Priset inkluderar fika, luncher och dokumentation.

* Brené Brown är doktor i sociologi och research professor vid University of Houston Graduate College of Social Work.