payoff

Facilitator-träning

Facilitering handlar om att underlätta, förenkla och effektivisera möten. Att frigöra energi och öka kreativiteten. Det kräver samspel kommunikation och förtroende.   

Den här workshopen har två syften: 
1. Att utveckla interna facilitatorer som kan gå in i olika grupper och facilitera möten och workshops.
2. Att utveckla dig som chef och ledare för att du skall kunna hålla mer effektiva möten. 

Workshopen är en blandning av teori och praktik med fokus på facilitatorns roll. Den fokuserar på din personliga utveckling kopplat till dina behov och rädslor och beteendemönster i grupper.