payoff

Ledarskapsutveckling för säljgolvet

Ett ledarutvecklingsprogram för chefer som dagligen leder stora grupper i en kund och/eller personalintensiv miljö. Programmet ger deltagarna praktiska verktyg för att kunna ta ansvar för en medveten utveckling av sig själva, sina medarbetare och verksamheten (och kunderna!).

I programmet använder vi er naturliga miljö för lärande och träning. Vi lär ut modeller som ni direkt kan applicera i er vardag såsom t.ex. coachande förhållningssätt, skapa effektiva dialoger och bygga förtroende.

Vi trycker särskilt hårt på att ge och ta feedback för att på så sätt skapa en kultur där feedback är naturligt och odramatiskt. Om den används dagligen kan den vara ett fantastiskt redskap för ständig utveckling av medarbetare och verksamhet.