payoff

Anna Heiman

blog-picture

Med nyfikenhet och engagemang vill jag inspirera människor att utveckla sina styrkor, sin kreativitet och förmåga att se nya lösningar på komplexa utmaningar.
Som fysioterapeut med fördjupning inom beteendevetenskap, psykologi och ledarskap tycker jag kroppen är ett fantastiskt och många gånger outnyttjat verktyg. Modern neurovetenskap kan idag förklara hur ökad närvaro i kroppen hjälper oss att hitta balans mellan vem vi är och modet att utvecklas. Ökad kroppsmedvetenhet ger ökad självinsikt och självkänsla.

"Innan kunskapen börjar leva i musklerna är den bara ett vackert rykte"- Asarofolket

 

Erfarenhet

 • Lång erfarenhet av att motivera och inspirera människor att hitta sina inre resurser och drivkrafter för att nå nya mål.
 • Specialiserad på akut och långvarig stress och hur stresståligheten kan öka med kroppen som verktyg
 • Lång erfarenhet av att guida människor genom livskriser
 • Bred erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära team
 • Erfarenhet av att arbeta med olika nationaliteter och kulturer.

Bakgrund

 • 17-      Partner Entira
 • 13-      Egen verksamhet
 • 00-14 Fysioterapeut Universitetssjukhuset i Malmö

 

Utbildning och vidareutveckling

 • 13-16 Basal Kroppskännedom Terapeutisk kompetens, Basal Kroppskännedom steg A-E Institutet för Basal Kroppskännedom
 • 16        Arbetslivspsykologi, Mälardalens Högskola
 • 16        Psykologi, Halmstad Högskola
 • 14        Anpassa och ordinera fysiskt aktivitet, Mälardalens Högskola
 • 07       Projekt, Kontroll och Ledarskap, Umeå Universitet
 • 07       Företagsekonomi, Umeå Universitet
 • 00       Basal Kroppskännedom steg 1, Lunds Universitet
 • 97-00 Sjukgymnastprogrammet, Lunds Universitet