payoff

Gabriele Hamm Adler

blog-picture

Jag har många gånger upplevt de tre C:na i mitt professionella och i mitt privata  liv. Varje gång jag har vågat ta chansen har jag funnit mig själv i en lyckligare position efteråt. Min nyfikenhet över att förstå vad som driver individer och vilka värderingar  som definierar dem och deras omgivning, har gett mig djup insikt i att kunna identifiera möjligheter i varje situation.

“The 3C’s in life: Choice, Chance, Change. You must make the choice, to take the chance, if you want anything in life to change.” - Unknown

Med min empati, energi och min professionalla erfarenhet kan jag inspirera andra i deras utveckling för att uppnå sin fulla potential. Jag gör det genom att förstärka deras förmåga att göra goda val,  identifiera sina möjligheter och genom detta sin förmåga att driva sin egen förändring. 

Utbildning

 • MSC Psychology, University of Cologne, Tyskland
 • Certifierad Systemic coach and change manager, University of Cologne, INEKO Institute, Tyskland
 • Certifierad, Myers-Briggs Type Indicator®
 • Certifierad, Predictive Index
 • Utbildad i Hofstede 6 D model
 • Utbildad i Fyrarummaren

Erfarenhet

 • Kompetens- och organisationsutveckling
 • Utveckling och implementering av organisatoriska analysmetoder
 • Design, facilitering och ledning av globala ledarskaps- and företagskulturprogram
 • Process/projektledning
 • Coach och mentor för individer, grupper och organisationer i förändringsprocesser
 • Coachning av affärsledare i strategiska utvecklings-  och innovationsprocesser

Bakgrund

 • 19-  Ägare GHA Development
 • 15-18 Project manager Concept development, Inter IKEA Systems BV
 • 13-15 Change & communication leader, Global Learning portal, Inter IKEA Systems BV
 • 09-12 Program leader IKEA Culture Centre
 • 05-09 Program leader Competence development, Inter IKEA Systems BV
 • 02-05 Project manager Corporate Culture Program - IKEA Way
 • 98-02 HR Manager, IKEA IT AB
 • 93-98 HR Specialist, IKEA International AS
 • 89-93 HR Manager, IKEA Verkaufs GmbH, Köln, Tyskland