payoff

Johan Bauer-Björklund

blog-picture

Jag har en passion att hjälpa människor att se och förstå att de, i alla situationer, kan göra olika val; Konstruktiva val som kan påverka deras utveckling och hjälpa dem att ta ledarskap i sitt arbetsliv och sitt privata liv. Jag vill se fler människor i “förarsätet” som tar kontroll över sina liv.

"Integrity is choosing courage over comfort; Choosing what is right over what is fun, fast, or easy; and choosing to practice our values rather than simply professing them." - Brené Brown"

Erfarenhet

 • Design och utveckling av globala ledarskaps- och kompetensutvecklingsprogram
 • Implementering av interncoaching och träningsprogram för coachande ledarskap
 • Teamutveckling för ledningsgrupper
 • Organisationsanalys och organisationsutveckling
 • Executive Coaching
 • Gruppcoachning
 • Facilitering av grupper i personlig utveckling
 • Ansvarig för ledarskapsprogram i Nordamerika, Asien, Australien, Europa inklusive Ryssland
 • Bred och djup erfarenhet av att arbeta med olika nationaliteter, kulturer samt att arbeta med mångkulturella grupper
 • Handledning av grupper i strategiutveckling, scenarioarbete, konflikthantering, förändringsarbete, förtroendebyggande, m.m.
 • Affärsutveckling och verksamhetsstyrning på internationell nivå
 • Styrelsearbete på internationell nivå

 

Bakgrund

 • 20      Neuroscience of Change, Coaches Rising
 • 18       Co-Active® Leadership Experience, CTI® 
 • 16       Certifierad Daring Way™, Rising Strong™ och Dare to Lead™ facilitator
 • 15-16  Transformational Presence Leadership Coaching TPLC (Alan Seale/ICF)
 • 12        NLP och Hypnosutbildning
 • 08-09 Certifierad ICF Coach
 • 05-10  Ansvarig för ledarskapsutveckling, IKEA Globalt
 • 01-05  Ansvarig för kompetensutveckling, finans och controlling IKEA Globalt
 • 96-99  Vice Europa Retail Controller IKEA
 • 88-95  Ekonomichef/Business Controller för IKEA Svenska Försäljnings AB
 • 84       Civilekonom, Stockholms Universitet
 • 88-13 Personlig utveckling
  - Integro/Britt Frej
  - Yatra/Renata Wolff-Erleman
  - Life energy/ Dr. Stephano Sabetti
  - The Human Element