payoff

Karsten Olofsson

blog-picture

För att kunna fatta rätt och verkningsfulla beslut, krävs det att man kan se sig själv och omvärlden som den verkligen är. Att bara se det vi vill se, kommer inte att leda till utveckling. Det här sättet att se på livet bygger på nyfikenhet, öppenhet (mot andra och sig själv), mod och glädje. Att få bidra i detta sökande efter den personliga/organisatoriska  ”sanningen” ger mig stor glädje och fyller mig med energi. Lek och allvar, skratt och effektivitet är motsatser som jag strävar efter i mitt liv.

"Det är som det är!"

Erfarenhet

 • Byggt upp eller byggt om organisationer i 5 länder
 • Skapat mångkulturella, effektiva och framgångsrika organisationer
 • Haft internationellt ansvar på strategisk nivå
 • Arbetat inom de flesta områden i en verksamhet; marknadsföring, försäljning, produktutveckling, logistik och produktion
 • Har alltid arbetat genom andra. Att låta alla få bidra med sina individuella styrkor och att lyssna (även till det som inte sägs) har varit viktigt för att nå bra resultat
 • Coachat närmare 1000 personer på olika nivåer. Faciliterat grupper inom många olika verksamhetsområde
 • Byggt och lett en organisation för att stödja personer som blivit uppsagda i samband med en stor internationell omorganisation
 • Certifierad 4-rummaranvändare och ICF-coach

 

Bakgrund

 • 11- Delägare, Entira AB
 • 04- Egen verksamhet inom personlig, grupp- och organisationsutveckling samt individuell chefscoachning.
 •  97–04 (och 81-85)  IKEA. Affärsområdeschef, försäljningsansvarig, varuhuschef och  byggt upp varuhus. Har arbetat i Sverige, Danmark, Tyskland och Schweiz,  IKEA.
 • 95–97 Affärsområdeschef med ansvar för fyra bolag i Sverige.
 • 86–94 Exportchef/Dotterbolagschef, SIS international
 • (Startade och byggde upp det svenska dotterbolaget, exportchef vid det danska moderbolaget och dotterbolagschef i USA.
 • 85-86 Exportchef och assistent till kommunikationsdirektören, PLM
 • Internationell ekonomi, Lunds Universitet