payoff

Malin Rogström

blog-picture

Min starka drivkraft och passion är att arbeta för ökad inkludering av oss själva och av andra. För att nå dit behöver vi omfatta och förstå hur känslor styr oss själva, andra och våra beteenden. I synnerhet om vi låter känslorna styra utan att vi är medvetna om vad det gör med oss, vårt mående och hur vi agerar.

I en allt mer digitaliserad värld behöver mer empati och mod människor emellan. Förstå hur vi kan vara modiga ledare i våra egna liv och tillsammans skapa mer modiga arbetsplatser där fler kan vara med för att bidra.

”The big challenge for leaders is getting our heads and hearts around the fact that we need to cultivate the courage to be uncomfortable and to teach the people around us how to accept discomfort as a part of growth.” Brené Brown

Erfarenhet

 • Mångårig chefserfarenhet inom globala industriföretag, nationella myndigheter, nationella medieföretag och inom innovationsstödssystemet
 • Förändringsledning med mångfald och inkludering som grund
 • Föreläsare internationellt och nationellt med mångfald, inkludering och omställning som grund
 • Processledning och facilitering av större och mindre grupper samt workshops vad gäller personlig- och grupputveckling
 • Design och utveckling av globala ledarskaps- och utvecklingsprogram
 • Organisationsutveckling
 • Strategiutveckling
 • Affärsutveckling
 • Process- och produktutveckling
 • Kulturförändring för mer innovation och kreativitet
 • Ansvarig för globalt ledarskapsprogram med ökad kulturell förståelse som grund
 • Utvecklat internationella e-utbildningar och utbildningsprogram
 • Utvecklat och tagit fram likabehandlings-, jämställdhets- och mångfaldsplaner samt policies
 • Ansvarat för stora årliga medarbetarundersökningar, verksamhetsstöd i analys och presentation av resultat samt utformat riktlinjer för och hållit i gruppdialoger
 • Mentor för tillväxtföretag
 • Styrelsearbete, nationellt

Bakgrund

 • 20- Delägare och styrelseledamot i investmentbolag, Asynjor Invest Gävleborg
 • 20- Styrelseledamot i Ettanfotbolls styrelse, Matakuten och Sandviken Datacenter Academy
 • 19 Certifierad Styrelseledamot, Styrelseakademins Rätt fokus i styrelsearbetet
 • 19 Certifierad facilitator i Brené Browns Dare To Lead
 • 18-19 Mentor för Tillväxtföretag via Almi
 • 18 Diplomerad investerare via Asynjor Invests utbildning
 • 17- Utvecklingschef, Sandbacka Science Park
 • 16-17 Enhetschef för enheten för förändringsledning samt enheten för sakfrågeexpertis på Migrationsverket
 • 16- egen verksamhet Winclude och delägare i Psykologsupport Sohlström AB
 • 16- Styrelseledamot och ordförande i elitfotbollföreningen Gefle IF FF
 • 12-16 Global Manager Culture & Change, Manager Talent & Performance Management, Sandvik AB
 • 15 CourageWorks, E-learningprogram, Brené Brown
 • 15 Vinnande arbetslag via mångfald och inkludering, Sandvik Utbildnings AB
 • 14 Sandviks globala ledarskapsutbildning, One SLP
 • 11-12 Avdelningschef publicering, SVT Riksnyheter
 • 06-11 Redaktionschef SVT Gävledala och SVT Teckenspråk
 • 08-10 Coachande ledarskap & Personligt Ledarskap, Management i Lund (MiL)
 • 07  Sveriges televisions mellanchefsprogram levererat av MiL
 • 97-05 Reporter, programledare och redaktör vid SVT Gävledala samt inhopp på SVT Rapport
 • 94-97 Journalistprogrammet, 120 p, Stockholms universitet
 • 92-93 Franska och Statsvetenskap, Uppsala Universitet