payoff
  • Visa alla
  • Nyheter
  • Utvecklingsprogram
  • Workshops

Daring Way™ för ledare och lednings-grupper

Nyheter, Workshops

Att leda med kreativitet och mod i ständig förändring och utveckling. Workshopen behandlar kärnfrågor för utveckling såsom kreativitet, mod, sårbarhet, empati och självkänsla och baserar sig på Dr. Brené Browns forskning. Brené Brown är doktor i sociologi och research professor vid University of Houston Graduate College of Social Work.

Läs mer

Daring Way™- att leva och leda helhjärtat

Nyheter, Workshops

Ny Daring Way™ workshop på svenska! Workshopen vänder sig till dig som vill utvecklas, såväl som ledare som person. Daring Way™ baserar sig på Dr. Brené Browns* forskning. Workshopen behandlar kärnfrågor för utveckling såsom kreativitet, mod, sårbarhet, empati och självkänsla.

Läs mer

Medvetet ledarskap®

Nyheter

Efter ett framgångsrikt program under hösten och vintern i ett svenskt förpackningsföretag, kommer vi att fortsätta utveckla deras internationella chefer i höst. Programmet handlar om att hitta verktyg för deltagarna för att skapa ett medvetet ledarskap, med fördjupat fokus kring att leva och leda med värderingar, som ger de bästa förutsättningarna för utvecklingen av dem själva, teamet de leder och verksamheten.

Läs mer

Coachande ledarskap

Workshops

Coachande ledarskap handlar om att våga delegera och släppa taget om hur saker skall göras och ägna tid och kraft åt vad som skall göras.

Läs mer

Facilitatorträning

Workshops

Facilitering handlar om att underlätta, förenkla och effektivisera möten. Att frigöra energi och öka kreativiteten. Det kräver samspel kommunikation och förtroende.

Läs mer

Medvetet Ledarskap® 

Utvecklingsprogram

Att ha ett medvetet ledarskap handlar om att skapa självkännedom och lära känna dig själv så att du vet på vilka grunder du fattar dina beslut som ledare.

Läs mer

Ge dig utrymme att tänka klart

Workshops

En workshop som ger dig utrymme för eftertanke, reflektion och återhämtning i ditt liv och i ditt ledarskap. När du har landat i dig själv och är okej med den du är. När du gör saker på ett enklare sätt. Då börjar du göra rätt saker istället för saker rätt. Detta är en grundläggande byggsten för organisationer, ledare och medarbetare för att alla ska kunna ha möjlighet att nå sin fulla potential. 

Läs mer